Videos: Dec 30th, 2022 Shrimad Bhagavatam Katha

Jai Shri KrishnaJai Shri SwaminarayanJai Shri RamachandraOM Namah ShivayahJai Hanuman DadaShri Ganeshay Namah Jai Swaminarayan! Shrimad Bhagavatam spiritual Katha by Swami Krishnapriya Dasji in the presence of the Latin American devotee’s group led by Enrique Guzman (Ghanshyam Bhagat, first devotee in Latin America) & Jorge Solano (Suresh Bhagat) in Taravada Gurukul (near my home townContinue reading “Videos: Dec 30th, 2022 Shrimad Bhagavatam Katha”